Обявление за възложена поръчка – прекратени позиции