Обявление за приключване на договор – Търговска лига № 4