Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти