Съобщение за удължаване срок за получаване на оферти