ДОСТАВКА НА АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО “ХЕМОДИАЛИЗА” КЪМ “МБАЛ – КАРНОБАТ” ЕООД Archive