Обява № 1/2018 г. Доставка на апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по Хемодиализа към “МБАЛ – Карнобат” ЕООД” Archive