Обява № 1/2017 Доставка на апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към МБАЛ – КАРНОБАТ ЕООД Archive