Обява № 1/2019 Доставка на апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към “МБАЛ – Карнобат” ЕООД Archive