Доставка на лекарствени продукти за нуждите на отделение по Хемодиализа на “МБАЛ – Карнобат” ЕООД Archive