documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № 270/22. 06. 2020 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти