Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към МБАЛ – Карнобат ЕООД Archive