documentОбява № 1/2019 Доставка на апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД
чл. 20, ал. 3
documentОбява № 1/2018 г. Доставка на апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД"

documentОбява №5/2017 Доставка чрез покупка на фабрично нов автомобил за нуждите на МБАЛ - КАРНОБАТ ЕООД

documentОбява №4/2017 - Извършване на ремонт в сградата на детско отделение към МБАЛ - КАРНОБАТ ЕООД
№ 4/2017
documentОбява №3/2017 ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ В СГРАДАТА НА ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ КЪМ ,,МБАЛ-КАРНОБАТ” ЕООД

documentОбява № 2/2017 Извършване на ремонт в сградата на детско отделение към ,,МБАЛ-КАРНОБАТ” ЕООД”

documentОбява № 1/2017 Доставка на апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към МБАЛ - КАРНОБАТ ЕООД

documentПриготвяне и доставка на храна за нуждите на стационарно болни в "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по две обособени позиции

documentДоставка на горива за автомобилния парк на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД за срок от 24 месеца

documentДОСТАВКА НА АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО "ХЕМОДИАЛИЗА" КЪМ "МБАЛ - КАРНОБАТ" ЕООД

documentНевъоръжена физическа охрана на МБАЛ – Карнобат

documentДоставка на медицинска апаратура за нуждите на “МБАЛ – Карнобат” ЕООД