document№2/2019 "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД"
АОП 00163-2019-0002
document№ 1/2019 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД"
№ на преписката в АОП 00163-2019-0001
document№ 2/2018 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД"
№ на преписката в АОП 00163-2018-0002
document1/2018 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към МБАЛ - Карнобат ЕООД
№ на преписката в АОП 00163-2018-0001
document2/2017 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ - КАРНОБАТ ЕООД
№ на преписката в АОП 00163-2017-0002
document1/2017 - Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД
№ на преписката в АОП 00163-2017-0001
documentДоставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД
№ на преписката в АОП 00163-2016-0001
documentДоставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД
№ на преписката в АОП 00163-2015-0002
documentДоставка на лекарствени продукти за нуждите на отделение по Хемодиализа на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД
№ на преписката в АОП: 00163-2015-0001
documentДоставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД
№ на преписката в АОП: 00163-2014-0003