documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-164/29. 03. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-163/29. 03. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-158/26. 03. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-151/19. 03. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-110/-01. 03. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-102/25. 02. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-62/01. 02. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-55/28. 01. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-54/28. 01. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № 277/24. 06. 2020 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № 270/22. 06. 2020 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

document№ 2/2020 Доставка на медицинска апаратура за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД"
№ на преписката в АОП 00163-2020-0002
document№1/2020 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД"
№ на преписката в АОП 00163-2020-0001
documentДоставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към МБАЛ - Карнобат ЕООД
00163-2019-0004
documentДоставка на лекарсвени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ - Карнобат ЕООД
00163-2019-0003
document№2/2019 "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД"
АОП 00163-2019-0002
document№ 1/2019 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД"
№ на преписката в АОП 00163-2019-0001
document№ 2/2018 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД"
№ на преписката в АОП 00163-2018-0002
document1/2018 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към МБАЛ - Карнобат ЕООД
№ на преписката в АОП 00163-2018-0001
document2/2017 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ - КАРНОБАТ ЕООД
№ на преписката в АОП 00163-2017-0002
document1/2017 - Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД
№ на преписката в АОП 00163-2017-0001
documentДоставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД
№ на преписката в АОП 00163-2016-0001
documentДоставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД
№ на преписката в АОП 00163-2015-0002
documentДоставка на лекарствени продукти за нуждите на отделение по Хемодиализа на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД
№ на преписката в АОП: 00163-2015-0001
documentДоставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД
№ на преписката в АОП: 00163-2014-0003