Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: рамково споразумение № 277/24. 06. 2020 г. Archive