documentДоставка на медицинска апаратура за нуждите на “МБАЛ – Карнобат” ЕООД
Публична покана
Допълнителна информация
Приложения
Съобщение за промяна датата на отваряне на оферти
ПРОТОКОЛ
Договор по обособена позиция № 1
Договор по обособена позиция № 2


documentНевъоръжена физическа охрана на МБАЛ – Карнобат
Публична покана
Допълнителна информация
Приложения
Проекто договор